Algemene Voorwaarden

Artikel 1- Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

handelsnaam: WiesWonen
vestigingsadres: Laan van Broekpolder 32-34
contactgegevens: info@wieswonen.nl
kvk-nummer: 66424348
btw-nummer: nl191053533B01;
de gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen verkoper.

  • Consument: de wederpartij in een overeenkomst.
© Copyright 2019 WiesWonen - Webdevelopment by Versgeplukt webbureau